Bokslut

Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Oavsett vilken bolagsform du har valt, skall året avslutas bokföringsmässigt. Vi levererar kompletta bokslut med full dokumentation för både enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.