Löner

Vi tillhandahåller lönespecifikationer samt ordnar alla nödvändiga utbetalningsunderlag. Vi ser också till att arbetsgivardeklarationen blir rapporterad till Skatteverket i tid, och att alla anställda får sina kontrolluppgifter när året har passerat. Men det är inte bara den praktiska löneadministrationen vi kan hjälpa till utan även andra frågor rörande personaladministration och avtal.